قاچاق مواد مخدر، ترور و آدم ربایی مخالفین در خارج از کشور – با بهرام رحمانی

برنامه ای در تلویزیون کانال جدید ….

—————————————————–

قاچاق مواد مخدر، ترور و آدم ربایی مخالفین در خارج از کشور – با بهرام رحمانی

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.