بیانیه مادران صلح ایران در حمایت از کارگران هفت تپه

ما مادران صلح ایران با حمایت از  کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه، مصرانه خواهان رسیدگی فوری به خواسته ها و مطالبات آنان همچون پرداخت حقوق معوقه؛ تمدید دفترچه بیمه؛ بازگشت به کار کارگرانی که به خاطر اعتراض به وضعیت موجود اخراج شده اند؛ خلع ید از بخش خصوصی؛ دولتی شدن کارخانه و حق نظارت کارگران بر اداره امور هستیم. ….

—————————————————

madaran-park-laleh

بیانیه مادران صلح ایران در حمایت از کارگران هفت تپه

کارگران از مهم ترین ارکان جامعه می باشند
کارگران اصلی ترین و بی ادعا ترین و غیرتمندترین گردانندگان چرخ صنعت و تولید کشور هستند.
شایسته نیست کارگران برای برخورداری از زندگی انسانی دچار درگیری‌های امنیتی ،حبس و زندان شوند.بیش از پنج سال از اعتراضات صنفی کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه ،که به صورت کاملاً مدنی و صلح جویانه است ،می گذرد.
فرزندان کارگر ما از این وضعیت و این حجم بی اعتنایی مسئولین به تنگ آمده اند.در سالهای اخیر وضعیت درآمد و معیشت مردم به خاطر تحریم ها ؛( به ویژه در یکسال اخیر به دلیل همه گیری بیماری کرونا )و گرانی به سختی می گذرد.این فشار بر دوش کارگران سنگینی مضاعفی وارد کرده و در چنین وضعیتی، انکار مطالبات کارگران ،انکار عدالت می باشد.در این شرایط سخت و دشوار شایسته است که کارگران بیشتر مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند.روا نیست با سوئ مدیریت،اتش خشم و نا امیدی به جای امید و شور زندگی در قلب های کارگران شریف ما بنشیند.

ما مادران صلح ایران با حمایت از  کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه، مصرانه خواهان رسیدگی فوری به خواسته ها و مطالبات آنان همچون پرداخت حقوق معوقه؛ تمدید دفترچه بیمه؛ بازگشت به کار کارگرانی که به خاطر اعتراض به وضعیت موجود اخراج شده اند؛ خلع ید از بخش خصوصی؛ دولتی شدن کارخانه و حق نظارت کارگران بر اداره امور هستیم. همچنین به رسمیت شناختن تشکل های کارگری  و بنا به اصل ۲۷قانون اساسی حق اعتراض کارگران که مطالبه ای ملی و خواست همگانیست می باشیم.

ما باور داریم مسئولین با اعتماد به کارگران می توانند به این مطالبات جامه عمل بپوشانند.

مادران صلح ایران
سوم دیماه ۱۳۹۹
https://t.me/mothersforpeaceiran

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.