درخواست خانه موسیقی برای برخورد قوه قضاییه با مخدوش کنندگان تابلوی خیابان محمدرضا شجریان

هیات مدیره خانه موسیقی در اطلاعیه‌ای مخدوش کردن تابلوی خیابان محمدرضا شجریان را «اقدامی مجرمانه» خواند و خواستار رسیدگی فوری قوه قضاییه به آن شد. ….

——————————————————-

6311

درخواست خانه موسیقی برای برخورد قوه قضاییه با مخدوش کنندگان تابلوی خیابان محمدرضا شجریان

هیات مدیره خانه موسیقی در اطلاعیه‌ای مخدوش کردن تابلوی خیابان محمدرضا شجریان را «اقدامی مجرمانه» خواند و خواستار رسیدگی فوری قوه قضاییه به آن شد.

در اطلاعیه خانه موسیقی از همه نهادهای حقوقی و قضایی خواسته شده «از چنین اقداماتی که به دور شان جامعه امروزی بوده و به نوعی به هرج و مرج دامن می‌زند» جلوگیری کنند.
پدر مصطفی احمدی‌روشن، یکی از دست اندرکاران کشته شده برنامه اتمی ایران و تعدادی دیگر روز سه‌شنبه تابلوی خیابان محمدرضا شجریان، اسطوره آواز ایران، را به اسم محسن فخری‌زاده، عضو ارشد و کشته شده سپاه پاسداران، تغییر دادند. او در مصاحبه ای در این باره به وب‌سایت مدارا گفت: «شجریان خیانتکار به مردم ایران است و به مردم اعتقادی نداشت اگر تابلویش دوباره نصب شود، آن را مخدوش می‌کنیم.»

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.