یک بازنشسته: دانشجوهای بسیجی آمده بودند تا تجمع ما در حمایت از کارگران هفت تپه را مصادره کنند!

درست همان موقع گروه دیگری با بنرهای قرمز و در حمایت از کارگران هفت تپه به میان جمعیت بسیجی رفته و شروع به شعار دادن کردند اما دانشجویان بسیجی با الله اکبر سعی در خاموش کردن صدای آنان داشتند. در حقیقت هدف دانشجویان مسلمان، مصادره‌ی حرکت اعتراضی در حمایت از هفت تپه بود. ….

——————————————————

7tapeh-mosht

دانشجوهای بسیجی آمده بودند تا تجمع ما در حمایت از کارگران هفت تپه را مصادره کنند!

امروز ۳ دی ۹۹ برای حمایت از کارگران هفت تپه که دادگاه داشتند به مقابل دادگستری رفتم. قبل از ساعت ۲ رسیدم جوانان زیادی جمع بودند اما آنانی که درست در مقابل درب ورودی در پیاده‌رو ایستاده بودند همگی ریش داشتند و حدود ساعت ۲ و نیم برایشان کلاه‌های هم‌شکل متمایل به قهوه‌ای آوردند.
من با یکی از دوستان بازنشسته به سراغ دو نفر از آنها رفتیم. من پرسیدم شما بسیجی هستید؟ گفت نه ما دانشجوییم. گفتم این کلاه‌ها چیه؟ گفت کلاه کارگری برای حمایت از کارگران. گفتم پس بسیج دانشجویی هستید؟ گفت نه. گفتم مشخصه کلاه‌ها سفارشیه. دوستم به خنده پرسید چرا همه‌تون ریشو هستید گفت خب مردیم دیگه.

بعد از یک ربع مقواهای سفید بزرگ به وسیله‌ی دو نفر از راه رسید. روی بنرها علیه اسدبیگی و به نفع کارگران و مستضعفین و علیه خصوصی سازی شعارهایی نوشته بودند و بین افرادشان پخش کردند‌. آخوندی کنار آنها ایستاده بود سپس شروع به شعار دادن علیه اسدبیگی کردند.
درست همان موقع گروه دیگری با بنرهای قرمز و در حمایت از کارگران هفت تپه به میان جمعیت بسیجی رفته و شروع به شعار دادن کردند اما دانشجویان بسیجی با الله اکبر سعی در خاموش کردن صدای آنان داشتند. در حقیقت هدف دانشجویان مسلمان، مصادره‌ی حرکت اعتراضی در حمایت از هفت تپه بود. هر لحظه به تعداد حامیان راستین کارگران هفت اضافه می‌شد و چهره‌هایی که در جریان بازداشت اسماعیل بخشی مدتها حبس کشیده بودند دیده می‌شدند.

همچنین حضور پر رنگ بازنشستگان، دانشجویان و فعالین زن بین جمعیت مشهود بود.

شعارهای بسیجی‌ها:
* دسته‌های پینه بسته/ پای #نظام نشسته
* خلع ید یک کلام والسلام
* با خلع ید اسد بیگی به داد کارگران برسید
* کارگر حقوق ندارد/ دولت خبر ندارد

پایین بنرها امضای #فریاد مستضعفین را داشت و انتقاد از دولت هدفشان بود و جناحی بودن حرکت‌شان کاملا آشکار شد.

شعارهای حامیان واقعی کارگران:
* دانشجو، کارگر/ اتحاد اتحاد
* مرگ بر ستمگر / درود بر کارگر
* از هفت تپه تا تهران/اتحاد کارگران
* نان، کار، آزادی/ اداره‌ی شورایی
* لغو خصوصی سازی خواسته‌ی اصلی ماست.

یک بازنشسته
—————–

منبع: اتحاد بازنشستگان
https://t.me/etehad_Bazn

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.