بازداشت کوتاه‌مدت تعدادی از شرکت‌کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه

پس از پایان تجمع شهروندان در حمایت از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مقابل ساختمان وزارت دادگستری در تهران شماری از تجمع کنندگان از جمله داوود رفیعی، امیر امیرقلی، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آزرموند و مرتضی سیدی بازداشت و پس از ساعتی آزاد شدند. ….

——————————————————————-

7-tapeh-10

بازداشت کوتاه‌مدت تعدادی از شرکت‌کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه

روز چهارشنبه ۳ دیماه پس از پایان تجمع شهروندان در حمایت از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مقابل ساختمان وزارت دادگستری در تهران شماری از تجمع کنندگان از جمله داوود رفیعی، امیر امیرقلی، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آزرموند و مرتضی سیدی بازداشت و پس از ساعتی آزاد شدند. تجمع این شهروندان از بابت احقاق و رسیدگی به مطالبه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مبنی بر خلع ید مالک شرکت مذکور و خروج این شرکت از بخش خصوصی صورت گرفت.

هویت داوود رفیعی، امیر امیرقلی، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آزرموند و مرتضی سیدی تاکنون احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع این افراد پس از پایان تجمع در میدان ولی عصر، به سمت پارک دانشجو در حرکت بودند که توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از ساعتی بازجویی آزاد شده‌اند.

تجمع این شهروندان از بابت احقاق و رسیدگی به مطالبه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مبنی بر خلع ید مالک شرکت مذکور و خروج این شرکت از بخش خصوصی در مقابل ساختمان وزارت دادگستری واقع در خیابان ولی عصر تهران صورت گرفته بود. این تجمع در واکنش به «نشست هیئت داوری برای تعیین تکلیف مالکیت این مجتمع در وزارت دادگستری» برگزار شده بود که بدون صدور رای به پایان رسید. به گفته‌ی فعالان کارگری هفت‌تپه مباحث اولیه انجام شده و تکمیل پرونده و صدور رای در جلسات بعد صورت خواهد گرفت.

تجمع کنندگان شعارهایی از جمله “نان کار آزادی اداره شورایی، از هفت‌تپه تا تهران مرگ به غارت گران، کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد، از هفت تپه تا تهران زحمت‌کشان در تهران، اصل خصوصی سازی، فرمان بورژوازی، اسدبیگی فاسد است، حامی او خائن است، از هفت تپه تا تهران، اتحاد کارگران، مرگ بر ستمگر درود بر کارگر” سر دادند.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.