سخنرانی حسن آزاد پیرامون مارکسیسم و زوال دولت

سخنرانی حسن آزاد پیرامون مارکسیسم و زوال دولت

منتشر شده در سایت واکاوی سوسیالیستی
https://wakavisoc.org

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.