افسانه عظیم‌زاده فعال حقوق کودکان کار و خیابان، در بند ۲ الف زندان اوین تحت بازجویی قرار دارد

عظیم‌زاده روز دوشنبه و در حالی‌که برای پیگیری وضعیت بیماری مادرش به بیمارستان میلاد مراجعه کرده بود، توسط ماموران امنیت بازداشت شد. ….

——————————————-

afsaneh-azimzadeh

افسانه عظیم‌زاده فعال حقوق کودکان کار و خیابان، در بند ۲ الف زندان اوین تحت بازجویی قرار دارد

افسانه عظیم‌زاده فعال حقوق کودکان کار و خیابان، که روز دوشنبه ۲۴آذر بازداشت شد، در بند ۲الف زندان اوین تحت بازجویی قرار دارد.
عظیم‌زاده روز دوشنبه و در حالی‌که برای پیگیری وضعیت بیماری مادرش به بیمارستان میلاد مراجعه کرده بود، توسط ماموران امنیت بازداشت شد.

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.