تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوس‌های خط‌ واحد در ارومیه

رانندگان خود مالک، سازمان اتوبوسرانی ارومیه به دلیل خلف وعده مقامهای اتوبوسرانی و شهرداری ارومیه تجمع اعتراضی برگزار کردند. ….

————————————————–

6249

تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوس‌های خط‌ واحد در ارومیه

رانندگان خود مالک، سازمان اتوبوسرانی ارومیه به دلیل خلف وعده مقامهای اتوبوسرانی و شهرداری ارومیه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
رانندگان جان به لب رسیده گفتند؛ هیچ کسی به درد آنها رسیدگی نمی کند و متاسفانه شهرداری بیمه رانندگان را پرداخت نکرده و از طرفی درآمد آنها پس از شیوع کرونا کاهش یافته و هیچ گونه حمایتی از سوی نهادی صورت نگرفته است.

تجمع کنندگان گفتند ما از وعده وعیدهای مقامهای سازمان اتوبوسرانی به ستوه آمده ایم. آنها اتوبوس‌های خود را در پایانه غرب خواباندند و کار نمی‌کنند.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.