تجمع اعتراضی دانشجویان یاسوج

دانشجویان در اعتراض به مشکلات آموزش در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. ….

—————————————–

6248

تجمع اعتراضی دانشجویان یاسوج

روز شنبه  ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه یاسوج در اعتراض به مشکلات آموزش در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این دانشجویان معترض با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به بی کیفیت بودن نحوه تدریس اساتید این دانشگاه اعتراض کردند. آنها همچنین نسبت به رفتارهای دیکتاتور مآبانه رئیس این دانشگاه معترض هستند.

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.