۲۹ آذر – تجمع اعتراضی معلمان حمایتی مقابل استانداری یزد

پس از گذشت یک هفته اجتماع مقابل اداره‌ کل آموزش و پرورش و حل نشدن مشکلات، جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی مجددا مقابل استانداری  یزد تجمع اعتراضی برگزار کردند ….

—————————————————-

6245

۲۹ آذر – تجمع اعتراضی معلمان حمایتی مقابل استانداری یزد

این معلمان نسبت به مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سکوت مجلس و کمیسیون آموزش و عدم اجرای شیوه نامه‌ وزارتی معترض هستند. لازم به ذکر است که چند وقت پیش نیز این معلمان با اجتماع مقابل استانداری، مشکلات خود را بیان کرده و قول حل این مشکلات را گرفته بودند که ظاهراً به این وعده‌ها عمل نشده است.

پس از گذشت یک هفته اجتماع مقابل اداره‌ کل آموزش و پرورش و حل نشدن مشکلات، جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی مجددا مقابل استانداری  یزد تجمع اعتراضی برگزار کردند

این معلمان نسبت به مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سکوت مجلس و کمیسیون آموزش و عدم اجرای شیوه نامه‌ وزارتی معترض هستند. لازم به ذکر است که چند وقت پیش نیز این معلمان با اجتماع مقابل استانداری، مشکلات خود را بیان کرده و قول حل این مشکلات را گرفته بودند که ظاهراً به این وعده‌ها عمل نشده است.

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.