توافق ضدکارگری شورای اسلامی کار با مدیریت در مورد کاپشن کار معوق رانندگان و کارگران

شورای اسلامی کار تحمیلی به کارگران شرکت واحد با مدیریت توافق نموده تا به ازاء کاپشن کار معوقه رانندگان و کارگران، تنها مبلغ ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود. آیا با این مبلغ کارگر می‌تواند کاپشن تهیه کند؟! ….

——————————————————

6224

توافق ضدکارگری شورای اسلامی کار با مدیریت در مورد کاپشن کار معوق رانندگان و کارگران

شورای اسلامی کار تحمیلی به کارگران شرکت واحد با مدیریت توافق نموده تا به ازاء کاپشن کار معوقه رانندگان و کارگران، تنها مبلغ ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود. آیا با این مبلغ کارگر می‌تواند کاپشن تهیه کند؟! اعتبار شورای اسلامی کار نمایشی و فرمایشی شرکت واحد بیش از یک سال است خاتمه یافته ولی همچنان جایگاه نماینده کارگر را اشغال کرده‌اند.

لباس کار و بسیاری از مزایایی که به کارگران پرداخت می‌شود از خواسته‌هایی است که در اعتصابات و اعتراضات سال ۸۴ که با هماهنگی سندیکا صورت گرفت مطرح شد. سندیکا همچنان با جدیت پیگیر حقوق کارگران است، اما شورای اسلامی کار ضدکارگری با همراهی مدیریت در تلاش برای کم کردن مزایایی هستند که برای به دست آوردن آن بسیاری از کارگران زندانی شده‌اند و سال‌ها تحت فشار و اخراج از کار بوده‌اند و حتی حقوق تعدادی از آنها نادیده گرفته شد. هم اکنون نیز پنج تن از اعضای سندیکا آقایان حسن سعیدی، رضا شهابی، ناصر محرم‌زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری به دلیل همین فعالیت‌ها اخراج از کار هستند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
https://t.me/vahedsyndica

sherkat-vahed

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.