فراخوان دوم برای تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

پس از برگزاری تجمع اعتراضی همزمان بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۵ شهر کشور در روز یکشنبه ۲۳ آذر این بازنشستگان تصمیم گرفته اند برای رسیدن به مطالبات اصلی خود تجمعات متوالی در فواصل زمانی برگزار نمایند. ….

—————————————————-

6217

فراخوان دوم برای تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

هم راه کارگران:
پس از برگزاری تجمع اعتراضی همزمان بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۵ شهر کشور در روز یکشنبه ۲۳ آذر این بازنشستگان تصمیم گرفته اند برای رسیدن به مطالبات اصلی خود تجمعات متوالی در فواصل زمانی برگزار نمایند.

فعالین و کنشگران مسایل بازنشستگان، تقویت اتحاد و همبستگی بازنشستگان تامین اجتماعی، شکستن مانع کرونا برای حضور در تجمع اعتراضی، اعتراض آشکار به سیاست تبعیض آمیز دولت در خصوص شیوه برخورد با همسان سازی، اعلام بی اعتمادی به سیاست های سازشکارانه کانون های بازنشستگی و به چالش کشیدن سیاست های خانه کارگر و همچنین پیگیری مطالبه گری بر مبنای اجرای واقعی و غیرتبعیض آمیز همسان سازی به عنوان فصل مشترک مطالبات گروههای مختلف بازنشستگان را از پیامدهای مهم تجمع ۲۳آذر می دانند. به اعتقاد این فعالین در حالی که از لایحه بودجه ی سال آینده کاملا مشخص است که اعتباری برای همسان سازی واقعی در نظر گرفته نشده ، در پیش گرفتن اعتراضات متوالی و سریالی از سوی بازنشستگان از اهمیت زیادی برخوردار است.

این شیوه اعتراض، قطار جنبش مطالبه گری را که در ماههای اخیر با میدان دار شدن دلالان سیاست های دولت در میان بازنشستگان در شرایط کرونایی تقریبا از حرکت بازمانده بود بار دیگر به حرکت درمی آورد، راه دستبردهای تازه به معیشت بازنشستگان را اگر نه کاملا مسدود که صعب و دشوارتر می سازد، حاکمیت را که هم اکنون در واکنش به اعتراض ۲۳آذر از زبان شریعتمداری وزیر کار مدعی شده که «.. همسان سازی حقوق در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی ..را تعیین، ابلاغ و اجرا کردیم») به چالش می کشد. علاوه بر این تجمعات سریالی فرصتی برای تبلیغ وبرنامه ریزی، جذب حمایت و همدلی و شکل دادن به همگرایی گسترده بر پایه مطالبات محوری فراهم می کند که از هر جهت اکنون نیاز جنبش مطالباتی است.

تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی
مکان تجمع: تهران. میدان بهارستان. روبروی بیمارستان معیری مجلس شورای اسلامی
روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.