«اعدام روح اله زم هم نمیتواند نجاتشان دهد» / یکصدا بایکوت سیاسی حکومت کشتار را در جهان فریاد بزنیم!

چهل سال است اعدام میکنند و به چوبه های دار تکیه زده اند. اما امروز به یمن اعتراضات وسیع و قدرتمند مردم مراجع و دولتهای اروپائی هم دیگر نمیتوانند بر چهار دهه جنایت حکومت اسلامی چشم ببندند. ….

—————————————————

roholla-zam

اعدام روح اله زم هم نمیتواند نجاتشان دهد
یکصدا بایکوت سیاسی حکومت کشتار را در جهان فریاد بزنیم

روح اله زم اعدام شد. خبری بود که یکبار دیگر جهان را از سر وقاحت و جنایت رژیم  اسلامی شوکه کرد.
روح اله زم را با ترفند وحقه به عراق  بردند، او را ربودند، زندان و شکنجه کردند. با وقیحانه ترین شکل ممکن به اعترافات تلویزیونی وادار کردند و پس از برگزاری دادگاههای فرمایشاتی امروز در شرایطی که پدرش امروز اعلام کرده است از تائید حکم  اعدام خبر نداشته،اعدامش کردند.

سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام نه از سر قدرت رژیم اسلامی بلکه از سر ضعف و استیصال حکومت است.  هنوز  وحشت از آبان ۹۸ و اعتراضات باشکوه در صدها شهر بر پیکر شان لرزه میاندازد. اعتراضات و اعتصابات هر روزه کارگران در شهرهای مختلف و در راس آن کارگران هفت تپه وصنعت نفت، اعتراضات مردم خوزستان اینروزها، مبارزه خانواده های دادخواه، زنان و دانشجویان امانشان نمیدهد.
رسوائی عملیات ترور و دستهای درازشان در اروپا را با آدم ربایی و گروگانگیری و اعدام میخواهند لاپوشانی کنند.

چهل سال است اعدام میکنند و به چوبه های دار تکیه زده اند. اما امروز به یمن اعتراضات وسیع و قدرتمند مردم مراجع و دولتهای اروپائی هم دیگر نمیتوانند بر چهار دهه جنایت حکومت اسلامی چشم ببندند.

مردم آزادیخواه، شریف و انساندوست در شرایط حساس کنونی که مردم خود را برای ضربه های آخر به این رژیم و سرنگونی آن توسط انقلابی اجتماعی آماده میکنند، با فشار به دولتهای اروپائی خواستار بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی بشویم. دولت عراق باید پاسخگوی این آدم ربائی  باشد. دولتهای اروپائی باید از حمایت حکومت قاتل مردم دست بردارند. تحمیل بایکوت سیاسی حکومت اسلامی کار امروز ماست!

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۲۲ آذر ۱۳۹۹
۱۲ دسامبر ۲۰۲۰

www.cfppi.org
Facebook/IranZendaniSiasi

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.