با وجود آن‌که جمعیت فارسی‌زبان ایران، با اغماض به ۵۳ درصد می‌رسد اما ۹۲ درصد از کتاب‌ها از سال ۵۷ تا ۹۵ به زبان فارسی منتشر شده است

این در حالی است که ۱۰ درصد جمعیت کشور کُرد است اما تنها ۰.۱ درصد کتاب‌ها به این زبان انتشار یافته. این آمار در مورد گیلکی و مازنی‌ها (۷ درصد  جمعیت)  یا لرها (۶ درصد جمعیت) به‌مراتب بدتر است و به ترتیب به چهارهزارم‌ درصد و سه هزارم درصد می‌رسد. ….

——————————————————–

6141

با وجود آن‌که جمعیت فارسی‌زبان ایران، با اغماض به ۵۳ درصد می‌رسد اما ۹۲ درصد از  کتاب‌ها از سال ۵۷ تا ۹۵ به زبان فارسی منتشر شده است

#سرخط:
طبق نقشه‌ای که در بالا می‌بینید با وجود آن‌که جمعیت فارسی‌زبان ایران، با اغماض به ۵۳ درصد می‌رسد اما ۹۲.۱ درصد از  کتاب‌ها از سال ۵۷ تا ۹۵ به زبان فارسی منتشر شده است.
این در حالی است که ۱۰ درصد جمعیت کشور کُرد است اما تنها ۰.۱ درصد کتاب‌ها به این زبان انتشار یافته. این آمار در مورد گیلکی و مازنی‌ها (۷درصد  جمعیت)  یا لرها (۶درصد جمعیت) به‌مراتب بدتر است و به ترتیب به چهارهزارم‌ درصد و سه هزارم درصد می‌رسد.

درخصوص بلوچ‌ها که ۲ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند میزان انتشار کتاب حتی به هزارم درصد هم نمی‌رسد.
در این میان تنها زبان عربی است که با ۲ درصد جمعیت، ۶.۵۷ درصد از کتاب‌های انتشاریافته را شامل می‌شود که این درصد به هیچ‌وجه به پاسداشت زبان و ادبیات عربی مربوط نیست، بلکه به دلیل چاپ کتب مذهبی است.
این نقشه، نمودار ستم عریان و شدیدترین نوع سانسور علیه زبان‌های غیرفارسی است.

این پهنه‌ی جغرافیایی دارای تکثر زبانی شدیدی بوده است که از دوره‌ی پهلوی اول و با سرکوب زبان‌های دیگر درجهت ملی‌کردن زبان فارسی بسیاری از زبان‌های این جغرافیا برای همیشه مرده‌اند. زبان‌های باقیمانده‌ای که می‌بینید نیز تحت شدیدترین سرکوب قرار گرفته‌اند. آموزش این زبان‌ها عملا ممنوع است و وضعیت ثبت نوشتاری این زبان‌ها را هم در بالا می‌بینید.

متاسفانه زبان فارسی را بدل به زبان سرکوب کرده‌اند.

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.