۴۲ درصد تهرانی‌ها مستأجرند

هم‌اکنون ۴۲ درصد تهرانی‌ها، مشتمل بر یک‌ میلیون‌ و۲۰۹هزار خانوار، در تهران مستأجرند و یک‌ میلیون‌ و۴۳۲هزار خانواده تهرانی مالک واحد مسکونی خود هستند ….

————————————————————–

4930

۴۲ درصد تهرانی‌ها مستأجرند

آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که هم‌اکنون ۴۲ درصد تهرانی‌ها، مشتمل بر یک‌ میلیون‌ و۲۰۹هزار خانوار، در تهران مستأجرند و یک‌ میلیون‌ و۴۳۲هزار خانواده تهرانی مالک واحد مسکونی خود هستند، یعنی ۵۰ درصد خانوارهای تهرانی مالک خانه و بقیه اجاره‌نشین هستند. مطابق این اطلاعات بیشتر اهالی منطقه۳، از مناطق لاکچری تهران، مالک هستند و این منطقه دارای کمترین میزان مستأجر است اما منطقه۱۵ دارای بیشترین تعداد مستأجران است.  همچنین از ۲میلیون‌ و۸۷۰هزار واحد مسکونی شهر تهران ۸۷.۴درصد خانه‌ها یعنی ۲میلیون‌ و۵۱۰هزار واحد مسکونی آپارتمان است و ۳۶۱هزار واحد مسکونی غیرآپارتمانی است که شامل ۱۲.۷درصد از کل خانه‌های تهران است. بیشترین میزان آپارتمان‌های تهران در منطقه۶ متمرکز شده یعنی ۹۷درصد خانه‌های این منطقه آپارتمانی است و کمترین آن مربوط به منطقه ۱۶ با ۷۰درصد است.

تامین مسکن ارزان قیمت و رایگان برای همه کسانی که سقفی برای زندگی ندارند از وظایف دولت است.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.