استعفای اعضای ستاد علمی کرونای ترکیه

معاون حزب خوب ترکیه اعلام کرد: برخی از اعضای ستاد علمی کرونا، می‌خواهند از سمت خود استعفا دهند. ….

———————————————

6097

استعفای اعضای ستاد علمی کرونای ترکیه

کورای آیدین گفت: بیشتر تصمیماتی که در دوران پاندمی در ترکیه گرفته شده است، بدون تایید وزارت بهداشت و اعضای ستاد علمی کرونا بوده و برخی از اعضا به همین دلیل تصمیم به استعفا از ستاد را دارند. آیدین افزود: من اگر به جای وزیر بهداشت بودم، استعفا می‌دادم. وی ادامه داد: وزیر بهداشت تلاش زیادی می‌کند. هیچ کس نمی‌تواند چیزی که او تحمل می‌کند را تحمل کند. اما در سیستم ریاست یک نفر زندگی می‌کنیم. و فکر می‌کنم وزیر بهداشت هم از این وضعیت ناراضی است. آیدین تاکید کرد: در ترکیه امروز، هیچ وزیری راحت نیست. وضعیت برای اعضای ستاد علمی کرونا هم به همین شکل است و برخی از آنها تصمیم به استعفا گرفته‌اند.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.