۷۶ درصد از کارگران دستمزدها را برای تامین هزینه‌های زندگی کافی نمی‌دانند

دریافتی برخی از کارگران در سراسر جهان، از حداقل دستمزد تعیین شده در کشورهای خود کمتر است. آنها معتقدند با این دستمزد از تامین حداقل‌های زندگی محروم هستند. ….

———————————————————

6095

۷۶ درصد از کارگران دستمزدها را برای تامین هزینه‌های زندگی کافی نمی‌دانند

به گزارش ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی کار فرانسه، ویروس کرونا بر تمامی جوانب زندگی بشر تاثیر گذاشته است و عوامل متعددی از زندگی بشر را روزانه تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. کار و اصول و ضوابط آن که یکی از مولفه‌های اساسی زندگی بشر است، امروز به وسیله کووید ۱۹ با چالش‌های فراوانی روبرو شده است.

سازمان بین‌المللی کار با انتشار گزارشی درباره «حداقل دستمزد» کارگران در سراسر جهان نوشت: متاسفانه ویروس کرونا نه تنها امنیت شغلی کارگران را تحت تاثیر قرار داده بلکه مزد دریافتی کارگران نیز از تاثیرات کرونا در امان نبوده است. نرخ دستمزد کارگران، پس از شیوع کرونا در سراسر جهان سقوط کرد و حدود ۲۶۶ میلیون نفر در این کره خاکی، از حداقل دستمزد تعیین شده در کشورهای خود، برخوردار نیستند.

آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد، کارگران در دو سوم از کشورهای جهان، از حداقل حقوق تعیین شده برخوردار نیستند. به دلیل افزایش نرخ بیکاری در کشورها، کارگران مجبور به پذیرش بحران‌های دستمزد از سوی کارفرما هستند.

«شارون بارو» دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی کار فرانسه می‌گوید: گزارش سازمان بین‌المللی کار، یک رسوایی جهانی در خصوص مزد کارگران را آشکار کرده است. حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در بسیاری از کشورها، زیر خط فقر آن ملل به حساب می‌آید. کنفدراسیون بین‌المللی کار فرانسه با برگزاری یک نظرسنجی از کارگران سراسر جهان خواست تا نگرش خود را درباره دریافتی خود بیان کنند که ۷۶ درصد از آنها معتقد بودند، حداقل دستمزد برای زندگی آبرومند کافی نیست. او ادامه داد: وضعیت زندگی میلیون‌ها کارگر پیش از شیوع کرونا در آستانه نابودی بود و با ویروس کرونا، روند از بین رفتن زندگی آنها سرعت گرفته است. تضمین حداقل دستمزد برای کارگران امری ضروری و حیاتی است به دلیل اینکه آنها بتوانند حداقل‌ها را برای خانواده خود تامین کنند.

این گزارش همچنین کارگران زن سراسر جهان را نیز جامعه هدف خود قرار داده است چراکه ۶۰ درصد از کارگران زن مجبور هستند که ساعات کمتری در طول روز کار کنند که این امر با کاهش دستمزد همراه است.
اگرچه دولتمردان و کارفرمایان تصور می‌کنند، افزایش حداقل دستمزد به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کند ولی یافته‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد، افزایش حداقل مزد دریافتی عاملی برای کاهش نابرابری درآمدی است.

افزایش حداقل دستمزد برای کارگران نه تنها ضروری است بلکه عاملی برای توسعه اقتصادی و کاهش نیاز کارگران به حمایت‌های دولتی است.

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.