انتقال مژگان کشاورز به زندان شهرری (قرچک)

مژگان کشاورز در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بود و در شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهامات واهی “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب” به بیست وسه سال و شش ماه حبس محکوم شد ….

———————————————————

mozhgan-keshavarz

انتقال  مژگان کشاورز به زندان شهرری (قرچک)

روز شنبه پانزدهم آذرماه  مژگان کشاورز از معترضان حجاب اجباری (دختران خیابان انقلاب) از زندان اوین به زندان شهرری واقع در قرچک ورامین منتقل شد.

شایان ذکر است که انتقال زندانیان سیاسی به زندان شهرری محل نگهداری زندانیان خطرناک، که برخلاف اصل حقوقی تفکیک جرایم و آیین‌نامه تفکیک جرایم قوه قضائیه و در راستای تحمیل رنج و مجازات مضاعف آنان صورت می‌پذیرد، از مصادیق بارز “شکنجه” است.

مژگان کشاورز در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بود و در شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهامات واهی “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب” به بیست وسه سال و شش ماه حبس محکوم شد. این حکم در شعبه پنجاه و چهار دادگاه تجدیدنظر  به دوازده سال و هفت ماه حبس کاهش یافت.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.