تکمیل ۸۱ کیلومتر (از ۱۴۴ کیلومتر) پروژه ساخت دیوار حائل مرزی ترکیه و ایران

‏ایران و ترکیه ۵۶۰ کیلومتر مرز مشترک دارند. ….

————————————————-

6065

تکمیل ۸۱ کیلومتر (از ۱۴۴ کیلومتر) پروژه ساخت دیوار حائل مرزی ترکیه و ایران

تکمیل ۸۱ کیلومتر (از ۱۴۴ کیلومتر) پروژه ساخت دیوار حائل مرزی ترکیه و ایران در استان های ایغدیر و آغری (هم مرز با استان آذربایجان غربی). این دیوارها ۲ متر عرض، ۳متر ارتفاع و ۷تن وزن دارند و ارتفاع آن با سیم‌خاردار به ۴متر می‌رسد.

ایران و ترکیه ۵۶۰ کیلومتر مرز مشترک دارند.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.