آژیر خطر امپریالیسم یا دفاع از نظام؟! ترور فخری‌زاده را چطور تحلیل کنیم؟

در زمانه‌ای هستیم که با به‌میان آمدن اصطلاح امپریالیسم باید دماغ‌های‌مان را بگیریم، اما نه چون این اصطلاح برای توصیف روابط سطله‌گرانه‌ی بین‌المللی نخ‌نما شده (که از قضا بیش از هر زمانی معنی دارد)، بلکه چون با  مَنگنه شدن آن به سیاست‌های خارجی آمریکا و اسرائیل از یک‌سو و معرفی هر شکلی از ضدیت با آمریکا به عنوان مقاومت، در بیان چپ‌نماهای جمهوری اسلامی‌دوست (محور مقاومتی‌ها)، مفهوم امپریالیسم با استکبار یکی فرض شده است. ….

———————————————————–

6060

آژیر خطر امپریالیسم یا دفاع از نظام؟! ترور فخری‌زاده را چطور تحلیل کنیم؟

#سرخط:
در زمانه‌ای هستیم که با به‌میان آمدن اصطلاح امپریالیسم باید دماغ‌های‌مان را بگیریم، اما نه چون این اصطلاح برای توصیف روابط سطله‌گرانه‌ی بین‌المللی نخ‌نما شده (که از قضا بیش از هر زمانی معنی دارد)، بلکه چون با  مَنگنه شدن آن به سیاست‌های خارجی آمریکا و اسرائیل از یک‌سو و معرفی هر شکلی از ضدیت با آمریکا به عنوان مقاومت، در بیان چپ‌نماهای جمهوری اسلامی‌دوست (محور مقاومتی‌ها)، مفهوم امپریالیسم با استکبار یکی فرض شده است.

هر شکلی از تحلیل ترور مُهره‌های حاکمیت جمهوری اسلامی توسط اسرائیل و آمریکا، چه در ایران باشد چه در عراق و سوریه و لبنان، باید این به‌جان هم افتادن دو نیروی ارتجاعی منطقه را تاریخی ببیند تا دریابد که چطور به عوض برساختن دوگانه‌ی کاذب «محکوم کنندگان/ خوشحال شوندگان»، باید این فجایع را ببیند:
-  زیر سیر تثبیت «شرایط حساس کنونی» با اسم شیک «دکترین امنیت ملی»، بودجه‌های نظامی به عوض رفاه سربه‌فلک گذاشتند.
-  زیر سیر تثبیت «شرایط حساس کنونی» سرکوب‌ مخالفان تداوم و شدت یافت.
-  زیر سیر تثبیت «شرایط حساس کنونی» و تحمیل فقر به مردم به سبب نظامی‌گری، هر شکلی از صحبت درباره حقوق مردم فلسطین برای مردم تهوع‌آور شد.
-  زیر سیر تثبیت «شرایط حساس کنونی» به اسم «خطر سوریه‌ای شدن» تنور انتخابات گرم شد.
-  زیر سیر تثبیت «شرایط حساس کنونی» مبارزات رهایی‌بخش مردم در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین تحت‌الشعاع مواجهه‌ی ارتجاعی جمهوری اسلامی و اسرائیل صدمه دید.

استفاده از اصطلاح «استکبار» به عوض «امپریالیسم» در ادبیات جمهوری اسلامی و همچنین یکی گرفتن این دو در ادبیات محور مقاومتی‌ها گواهی بر آن است که بنا نیست آن دسته از سیاست‌های اقتصادی موسوم به نئولیبرالیسم (به عنوان شالوده‌ی مالی امپریالیسم از ۱۹۷۰ به این سو) که از قضا جمهوری اسلامی شیفته‌ی آن بوده و هست به عنوان جزئی از کلیت عملکرد امپریالیسم درک شود.

جمهوری اسلامی و اسرائیل بیش از ۴۰ سال است که عملا با یکدیگر معاشقه کردند:
-  هر دو نسبت به سرکوب نیروهای چپ در ایران و فلسطین همت گماردند تا آلترناتیو واقعی نابود شود.
-  هر دو از رُشد جریان‌های اسلام‌گرای ارتجاعی سود بردند.
-  هر دو به بهانه‌ی وجود هم سطح نظامی‌گری‌شان را افزایش دادند.
-  هر دو خواهان بقای یکدیگرند تا فلسفه‌ی وجودی‌شان حفظ شود.

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.