پیام نسرین در پی احضارش برای بازگشت به زندان (قرچک)

به من گفتند تا به زندان برگردم و من امروز به زندان بر‌می‌گردم. جایی که صدها هم‌بندی را گذاشته بودم و آمده بودم. ….

————————————————-

setoudeh-nasrin-2

پیام نسرین در پی احضارش برای بازگشت به زندان (قرچک)

دوستان و فعالان حقوق بشر
به من گفتند تا به زندان برگردم و من امروز به زندان بر‌می‌گردم. جایی که صدها هم‌بندی را گذاشته بودم و آمده بودم. جایی که دلم جا مانده بود. همیشه اینطور است دوست ندارم در چنین شرایطی بگویم که در این سه هفته چگونه به دلیل بیماری کرونا، نتوانستم فرزندانم را در آغوش بگیرم.

اما وظیفه دارم نگرانی خود را در مورد وضعیت احمد رضا جلالی اعلام کنم و از همه‌ی کسانی که امکاناتی برای حمایت دارند، بخواهم تا به وضعیت پرونده‌ی احمد رضا جلالی توجه نمایند.

احمد رضا جلالی را آزاد کنید، همین امروز.

نسرین ستوده
۱۳ آذر ۹۹

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.