اعتراف عجیب به نفوذ پرستوها در بین سرداران سپاه!! چگونگی نفوذ برای هلاکت فخری‌زاده!

جاسوس در میان خودیها است و انگشت اتهام به سوی سرداران است. راه دور نروید فرافکنی نکنید و به بهانه ترور دانشمند هسته ایی بحران سازی نکنید و کشور را به کام جنگ و آشوب نکشانید….

———————————————

6037

اعتراف عجیب به نفوذ پرستوها در بین سرداران سپاه!! چگونگی نفوذ برای هلاکت فخری‌زاده!

سایت حکومتی نگام ۹ آذر ۹۹:
انگشت اتهام به سوی خودی ها است. وقتی اطلاعات سپاه هر کاری می کند به جز کاری را که وظیفه سازمانی اش هست و باید بکند، و بجای ردیابی جاسوسان بیگانه با شکنجه و اعتراف گیری و پرونده سازی از منتقدان سیاسی و فعالان زیست محیطی و حقوق بشری و رسانه ایی و دو تابعیتی ها جاسوس سازی می کند، طبیعی است که داخل نظام و خود سپاه پر از جاسوسهای اسراییلی شود و آنها هر وقت هر کسی را که خواستند ترور کنند و هر پرونده محرمانه ایی را که خواستند به دست بیاورند و هر پروژه و خبر محرمانه ایی را به خارج درز دهند. به گمانم اسرائیلیها انقدری که در ایران نفوذ دارند شاید در هیچ کشور دیگری اینقدر جاسوس و نفوذی نداشته باشند و منشاء این نفوذ هم اغلب یک چیز است:

پرستوهایی که سرداران هوسباز را در روسیه و ترکیه و دبی و عراق و سوریه و لبنان به دام خود می اندازند.
وقتی از محل دور زدن تحریمها و تجارت قاچاق میلیارد میلیارد پول های حرام و کثیف و سیاه کسب می کنند باید بالاخره انها را جایی خرج عیاشی و هوسبازی های خود کنند و همانجا هست که به دام پرستوها می افتند و جاسوس می شوند.

جاسوس در میان خودیها است و انگشت اتهام به سوی سرداران است. راه دور نروید فرافکنی نکنید و به بهانه ترور دانشمند هسته ایی بحران سازی نکنید و کشور را به کام جنگ و آشوب نکشانید…

ایران کارگر۹۶
https://t.me/IranKargar96

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.