برگی از تاریخ: سالگرد قتلهای زنجیره ای و اقدامات رژیم ایران برای جاسوسی، ترور و آدم ربایی

گفتگوی آرش کمانگر با بهرام رحمانی: نویسنده، فعال سیاسی مستقل چپ و عضو انجمن قلم و کانون نویسندگان ایران در تبعید ….

——————————————————-

برگی از تاریخ: سالگرد قتلهای زنجیره ای و اقدامات رژیم ایران برای جاسوسی، ترور و آدم ربایی

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.