گفتگو تلویزیون اندیشه با الهه امانی و زهرا باقری شاد به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

عوامل بروز انواع خشونت ها،ی جنسیتی،اقتصادی و فیزیکی علیه زنان کدامند؟ ….

——————————————————-

گفتگو تلویزیون اندیشه با الهه امانی و زهرا باقری شاد  به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

عوامل بروز انواع خشونت ها،ی جنسیتی،اقتصادی و فیزیکی علیه زنان کدامند؟

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.