گردهمائی تشکل های زنان ایرانی برای مبارزه باخشونت علیه زنان

گفتگوی نصرالله قاضی با شهین نوائی درباره گردهمائی تشکل های زنان ایرانی برای اقدام مشترک به مناسب بیست و پنجم نوامبر روز جهانی علیه خشونت بر زنان. ….

————————————————–

گردهمائی تشکل های زنان ایرانی برای مبارزه باخشونت علیه زنان

گفتگوی نصرالله قاضی با شهین نوائی درباره گردهمائی تشکل های زنان ایرانی برای اقدام مشترک به مناسب بیست و پنجم نوامبر روز جهانی علیه خشونت بر زنان.

در این گفتگو شهین نوائی فعال حقوق زنان در آلمان به تاریخچه ۲۵ نوامبر بعنوان روز جهانی مبارزه علیه خشونت زنان در جهان  و در ادامه به نقض حقوق زنان از بدوتاسیس جمهوری اسلامی می پردازد. از نظر شهین نوائی جامعه مرد سالار در دو سطح  حقوق زنان را پایمال میکند : یکی در سطح دولتی، با تصویب قوانین ضد انسانی و ضد زن و دوم با باز گذاشتن دست مردان به جنایات فجیع در جوامع مختلف و عدم تعقیب و مجازات آن ها. او نشان میدهد که خرافات دینی و رسوم کهنه  در نقش مهمی در تحکیم مردسالاری دارند.

از نظر شهین نوائی برابری حقوقی- جنسیتی، اجتماعی- اقتصادی و …. زنان فقط با اتحاد زنان در مبارزه برای احقاق حقوق خود بدست میاید. وی در عین حال خواستار نیروی حمایتی مردان اگاه و مترقی برای ایجاد جامعه برابراست. مبارزه هر چند طولانی و سخت باشد رهائی زنان فقط بدست خود زنان میسر است و زنان ایران، هم زمان در مبارزه برای سرنگونی رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی باید در اتحاد با مردان مترقی برای برابری حقوق خود بیش از پیش پا به میدان مبارزه بگذارند و رهبری مبارزات خود را بعهده گیرند.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.