روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – آبان ۱۳۹۹

از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور ….

———————————————————

5874

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – آبان ۱۳۹۹
از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور

تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن
———————

دریافت نسخه کامل روزشمار رویدادهای کارگری (در فرمت پی دی اب):

http://lajvar.se/pdf/roozshomar-kargari-aban-99.pdf

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.