کارکنان نیروگاه رامین اهواز صبح امروز به علت عقب افتادن مطالبات و مزایا دست از کار کشیدند

آنها می گویند: مسئولان این نیروگاه وعده های قبلی را غیرعملی و نادیده گرفته اند. ….

——————————————-

5824

کارکنان نیروگاه رامین اهواز صبح امروز به علت عقب افتادن مطالبات و مزایا دست از کار کشیدند

کارکنان در سایت های مختلف نیروگاه رامین اهواز به علت کسر حقوق و مزایا که از دو ماه قبل اتفاق افتاده دست از کار کشیده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.
آنها می گویند: مسئولان این نیروگاه وعده های قبلی را غیرعملی و نادیده گرفته اند.
————

اهواز ژورنال
https://t.me/AhwazJournal

—————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.