کشت و صنعت هفت تپه را هم با سیاستهایشان، نابود کردند!

در شرکت هفت تپه تولیدی در کار نیست و کشت ناقص و در این موقع زمانی نه تنها کشت سودی ندارد بلکه زیان ان چند برابر است و کیفیتی ندارد، اسد بیگی به واضح نشان داد که خصوصی سازی در عمل یعنی بیکاری، پایین نگاهداشتن مزد کارگران، ندادن ماهها دستمزد. ….

—————————————————

کشت و صنعت هفت تپه را هم با سیاستهایشان، نابود کردند!

با رفتن اسد بیگی مشکل حل نمیشود. در این مدت حیات ننگین اسد بیگی و طرفدارنش آنچنان ضربه هایی به شرکت هفت تپه زده شده است که برای بازسازی آن چند سالی کار و تقلا و بودجه کلان لازم است! غیر از ضربه به کارگران، با اشکال مختلف، از جمله  دیر پرداختن دستمز و دیگر حقوق و مطالبات کارگران، بیکاری و ناامنی شغلی، محیط کار غیر قابل تحمل با استفاده از نیروهای امنیتی، شکنجه  زندان و پرونده سازیها … بالا کشیدن اموال عمومی (شرکت) اختلاسگری  دزدی، کارشکنی  کسب سود و بهره شخصی و فردی  … که پایه سیاست خصوصی سازی است.تولید ناچیز شده و کارخانه را به مخروبه تبدیل کرده اند. آنها شیره جان کشت و صنعت را در کنار مکیدن خون کارگران و زحمتکشان پیش بردند و از هر ابزار و سرکوبی استفاده کرده تا بتوانند سرمایه های کلان را به جیب بزنند و نماینده خوب و موفقی برای گله طرفداران سیاست خصوصی باشند. اسد بیگی یکی از این نمایندگان خصوصی سازی است. کل کشور با امسال اسدبیگی ها زیادی روبرو است که جز کلک، دزدی قانونی، اختلاس قانونی و دهها روش سرکوبگرانه نظامی و امنیتی برای پیشبرد سیاست مالکیت فردی خود به نابودی اموال عمومی، کشت و صنعت، کار و تولید مورد نیاز جامعه را به نابودی کشانده  اند.

در شرکت هفت تپه تولیدی در کار نیست و کشت ناقص و در این موقع زمانی نه تنها کشت سودی ندارد بلکه زیان ان چند برابر است و کیفیتی ندارد، اسد بیگی به واضح نشان داد که خصوصی سازی در عمل یعنی بیکاری، پایین نگاهداشتن مزد کارگران، ندادن ماهها دستمزد. و سایر مطالبات کارگران، نابود کردن زندگی تولید کنندگان واقعی سرمایه های کلان، یعنی کارگران و زحمتکشان به نفع و سود دزدان و نمایندگان خصوصی سازی و سوزاندن و سرنگون کردن تولید و شرکت، از مقدار ناچیز باقی مانده از کشت و صنعت هفت تپه باید گفت که این جز باقی مانده به همت و شرف کارگران هفت تپه، بدون حقوق و مزایا روی پا است.

با حذف یک نماینده خصوصی سازی مشکل اصلی کارگران هفت تپه حل نمیشود، کشت و صنعت هفت تپه را نابود کرده اند. کماکان جنگ با کارگران را به اشکال مختلف به پیش میبرند، حقوقها کامل پرداخته نشده، دستگیری و اذیت و آزار کارگران و کلاشی مالی از جیب خالی کارگران و اعمال دیکتاتوری و زور میخواهند کارگران هفت تپه را به عقب وادارند. اما خیال باطل، کارگر هفت تپه متحدتر و مستحکمتر در همراهی با دیگر کارگران در کل کشور و سطح بین المللی، این سیاست بازان فربه، فردگرا و خود شیفته را به عقب میرانند و در ادامه بساط آنها را کلا برخواهد چید.

اسد بیگی در سرازیری سرنگونی است، اما مبارزه و اعتراض ما با کل این دستگاه خرابکار و سودجو ادامه دارد. سیاستگذار جز برای نفع خود کاری برای کارگران و مردم زحمتکشان نمیکنند، خودمان باید سرنوشتمان را همچنانکه در این چند سال کارگران هفت تپه نشان داده اند، متشکل تا پیروزی ادامه خواهیم داد

سندیکای مستقل کارگران هفت تپه، تشکلی است که، در اول ماه آبان سال هشتاد وهفت توسط کارگران تشکیل شد و اعلام موجودیت کرد. از همان ابتدای تشکل سندیکای مستقل کارگران هفت تپه مورد حمله ستیزه جویانه کارفرمایان، صاحبان سرمایه و تشکلهای دست ساختشان، قرار گرفت. اما هیچگاه عقب نشینی نکرده و هر بار محکمتر به خواسته های کارگران پافشاری کرده است. هر روز کارگران هفت تپه متحدتر شده و خستگی ناپذیر در جنگ نابرابر با سرمایه داران در میدان حضور یافته اند. سندیکای مستقل کارگران هفت تپه در همراهی با کارگران، کماکان در مقابل تمامی دشمنان و دوستان دروغین کارگران اعلام میکند که تا پیروزی نهایی میجنگد ،
کارگران متحد هرگز شکست نمی خورند.

دوشنبه/۲۶/ابان/۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.