انتشار بولتن شماره ۱۶ شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم

——————————————————

5798

دریافت بولتن از آدرس زیر:

https://l.facebook.com

و یا

http://lajvar.se/pdf/bulletin-16-shora-hambastegi.pdf

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.