اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی جم

جمعی از کارگران مجتمع پتروشیمی جم روز شنبه ۲۴ آبانماه در اعتراض به سطح نازل حقوق و شرایط کاری نامناسب خود دست به تجمع تجمع زدند. ….

———————————————

5788

اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی جم

این کارگران از یک هفته پیش تاکنون، برپایی تجمعات مختلف خواستار افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کاری و کوتاه شدن دست پیمانکاران از این مجتمع هستند. گفته می شود در جریان تجمع روز جمعه، نیروهای حراست با کارگران درگیر شدند. گفتنی است با نزدیک شدن به آخر سال و گرانتر شدن هر روزه قیمت ها و سطح نازل حقوقها فضای اعتراض در میان کارگران تشدید شده و کارگران پیگیر خواستهایشان هستند.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.