اعتصاب کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی در غرب کارون در اعتراض پایین بودن حقوق

کارکنان  میدان نفتی آزادگان شمالی در غرب کارون در شھرستان ھویزە امروز پنجشنبه ۲۲ آبان دست به اعتراض و اعتصاب زدند. ….

————————————————————

5767

اعتصاب کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی در غرب کارون در اعتراض پایین بودن حقوق

کارکنان  میدان نفتی آزادگان شمالی در غرب کارون در شھرستان ھویزە امروز پنجشنبه ۲۲ آبان دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

اعتصاب کارگران در واحد های بهره برداری پالایشگاه، چاه،  تعمیرات و ایمنی، آتش نشانی، خدمات و پشتیبانی در اعتراض به  کم بودن حقوق دریافتی و تخصیص ندادن اندک حقوق رفاهی و درمانی پس از ماەھا وعدەھای دروغین مقامات این پالایشگاە، صورت گرفته است.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.