خطر دیپورت پناهجویان ایرانی از مصر بە ایران

باید سریعا نسبت به این اقدام  واکنش نشان داده شود مانع دیپورت این پناهجویان به ایران شویم. ….

———————————————

5763

خطر دیپورت پناهجویان ایرانی از مصر بە ایران

در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ گروهی ۵۷ نفره که شامل زنان، مردان و کودکان پناهجو می‌باشد از طرف ترکیه عازم ایتالیا گشتند. این گروه ۵۷ نفر روز یکشنبه ۱۸ اکتبر با  یک قایق بادبانی عازم این سفر دریای میشوند به امید آیندی بهتر ولی‌ متاسفانه قایق آنها از همان روز یکشنبه درست چند ساعت بعد از حرکت آنها خراب میشود و وسط آبهای مدیترانه در وسط ناکجا آباد تا روز جمعه بدون آب و غذا یا حتی هیچ نوع وسایل بهداشتی مجبور میشوند روی آبهای مدیترانه توی قایق بمانند.

صبح جمعه  ۵ روز پس از خراب شدن موتور قایق سرنشینان قایق از طریق سیگنال اضطراری با نیروی دریایی مصر که نزدیکترین کشور به قایق آنها بوده تماس میگیرند و کشور مصر با بگسل کردن قایق آنها را به خشکی منتقل می‌کند.

شورای همبستگی در آنزمان ضمن انتشار اخبار از وضعیت پناهجویان اعلام کرد باید نهادهای بین المللی برای نجات جان این پناهجویان وارد عمل شوند ۔ اما متاسفانه طبق خبری که اکنون دریافت کرده ایم امروز تعدادی از پناهجویان از داخل اتوبوس به سمت فرودگاه در حال حرکت بوده اند احتمالا این پناهجویان را بە قصد دیپورت بە سمت فرودگاە برده اند. اگر دولت مصر تصمیم به دیپورت این پناهجویان گرفته باشد این اقدامش کاملا غیر انسانی و مغایر قوانین بین المللی است.

باید سریعا نسبت به این اقدام  واکنش نشان داده شود مانع دیپورت این پناهجویان به ایران شویم.

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.