اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس صبح روز ۲۱ آبان

پرسنل زاگرس بدلبل وضعیت بد معیشتی و حقوقی و از همه مهمتر رای که به نفع گروه امیر منصور آریا صادر شد دست به اعتصاب زدند ….

———————————————–

5761

اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس صبح روز ۲۱ آبان

رای صادره که از سوی هیئت داوری ابلاغ شد فقط بیشتر بحث حساب و کتاب های دفتری بین سازمان خصوصی سازی و گروه بوده ..در صورتیکه مشکل اصلی . وضعیت بد معیشتی و موقعیت بی سرو سامان پرسنل است .که ابدا مورد توجه در رای صادر شده قرار نگرفته است .

جلسه با فرزندان کارکنان در کرج و فیلم تهیه شده از سوی آقای مدیر عامل که از شبکه یک پخش شد و همچنین مصاحبه ای که با رادیو اقتصاد صورت گرفت . همه در جهت منحرف کردن ذهن عمومی هیئت داوری بمنظور مطلوب نشان  دادن شرایط پرسنل واثر گذاری در رای هیئت داوری بود .جا دارد که مسئولین قضایی بخاطر نشر اخبار دروغ موضوع را رسیدگی کنند .

هیئت داوری باید همه جوانب را در نظر میگرفتند و بعد رای میدادند بوی خیانت در صدور این رای زیاد است.

کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.