مقاومت متحدانە کارگران هفت تپە بە ثمر نشست! ١۵ کارگر اخراجی بە سرکار بازگشتند!

علاوه بر کارگرانی که قبلا به علت محدود شدن فعالیت شرکت بیکار شده بودند و زمینه بازگشت به کار آنها فراهم شد و مجددا مشغول به کار شده اند، همه ۱۵ کارگر اخراجی صبح امروز ۲۱ آبان ماه، مشغول به کار هستند که در میان آنها چهار کارگر بازداشتی نیز حضور دارند. ….

——————————————————

7tapeh-mosht

١۵ کارگر اخراجی  بە سرکار بازگشتند!

اتحاد ما جواب داد، زنده باد هفت تپه!

امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹، دوازده روز اعتراض متحد به نتیجه رسید. اتحاد ما همکاران بازداشتی را آزاد کرد. اتحاد ما همکاران اخراجی را به کار برگرداند. اتحاد ما کینه جوئی و توطئه اخراج را شکست داد. اتحاد ما تحریکات و تشنج زائی استاندار و لشکرکشی نظامی به هفت تپه را عقیم کرد. ما از این اعتراضات متحدتر  بیرون آمدیم و قویتر شدیم. گفتیم که با هفت تپه شوخی نکنید، گفتیم ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم. زنده باد هفت تپه قهرمان. زنده باد صمیمت و حمایت همکاران عزیز در بخشهای مختلف. هفت تپه مال ماست. هفت تپه را آباد می کنیم.

خلع باید اجرا شود، بخش خصوصی باید برود.

پیام همکار

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.