فراخوان اعتصاب کارگران تراورس ورامین چهارشنبه ۲۱ آبان

امروز با مشورت و اتحاد جمعی تصمیم گرفتیم با اعتصابات و اعتراض صدایمان را بگوش مسئولین امر رسانده شاید که فریاد رسی پیدا شود و حق ما را از ظالمان بستاند. ….

——————————————————

5753

فراخوان اعتصاب کارگران تراورس ورامین چهارشنبه ۲۱ آبان

عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی همکاران محترم
با توجه به رای ظالمانه هیئت داوری به نفع اختلاس گران و به ضرر قشر ضعیف جامعه، خصوصا کارگران زحمت کشی که بدون لباس و کفش کار حتی با این وضعیت حقوق اندک که همان هم با تاخیر و نصفه و نیمه پرداخت میشود هیچ گاه کم کاری نکرده و بخاطر انسانیت و حس مسئولیت پذیری سعی کردند که طوری تلاش کنند که خدای ناکرده کوچکترین مشکلی برای خط و همچنین هموطنان عزیز خصوصا زوار امام رضا پیش نیاید و به سلامت به مقصد برسند.
اما کیست که نداند در مدت ده سال چه بلاهایی که بر سر ما نیامد و چه آبروهایی که نرفت و چه پدرانی که هر روز شرمنده زن و فرزند خود نشدند.

امروز با مشورت و اتحاد جمعی تصمیم گرفتیم با اعتصابات و اعتراض صدایمان را بگوش مسئولین امر رسانده شاید که فریاد رسی پیدا شود و حق ما را از ظالمان بستاند.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.