اعتصاب وتجمع دوباره کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان در اعتراض به واگذاری وبخطر افتادن امنیت شغلیشان و وعده های توخالی

روز شنبه ۱۷ آبان برای دومین بار درسال جاری، کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان در اعتراض به واگذاری وبخطر افتادن امنیت شغلیشان و وعده های توخالی دست از کار کشیدند ودراین واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی اشراق زنجان اجتماع کردند. ….

——————————————————-

5752

اعتصاب وتجمع دوباره کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان در اعتراض به واگذاری وبخطر افتادن امنیت شغلیشان و وعده های توخالی

روز شنبه ۱۷ آبان برای دومین بار درسال جاری، کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان در اعتراض به واگذاری وبخطر افتادن امنیت شغلیشان و وعده های توخالی دست از کار کشیدند ودراین واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی اشراق زنجان اجتماع کردند.

کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان، بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۸ آبان، بدنبال وعده رسیدگی به خواسته هایشان، پس از دو روز به اعتصابشان خاتمه دادند و ب رسر کارشان برگشتند.
روزیکشنبه ۱۸ آبان،رئیس سازمان صمت استان زنجان با تایید اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان،به خبرنگار رسانه ای گفت: کارگران این شرکت بعد از ظهر فعالیت خود را آغاز کردند و مدیرعامل جدید این شرکت هم تعیین شد.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.