تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه

در ادامه پانزده کارگر اخراجی برای  گفتگو با مسئولین شهر شوش به  فرمانداری رفتند تا  با هیئت تامین، جلسه داشته باشند. ….

—————————————————-

7tapeh-mosht

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه

امروز شنبه کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران خود، دست از کار کشیدن و در مقابل گیت شرکت به پانزده همکار اخراجیخود پیوستند.
در این تجمع آقای عباسی یکی از کارگران  برای کارگران سخنرانی کرد.

در ادامه پانزده کارگر اخراجی برای  گفتگو با مسئولین شهر شوش به  فرمانداری رفتند تا  با هیئت تامین، جلسه داشته باشند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن هر گونه تهدید وارعاب کارگران، خواهان پایان دادن به این پرونده سازی ها می‌باشد .

کارگران متحد هرگز شکست نمیخورند!
شنبه ۱۷ آبان۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.