شرکت هفت تپه پادگان نیست!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ورد نیروهای یگان ویژه و هر نیروی سرکوب گر، را به شرکت هفت تپه محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این زور گویی و گردنه بگیری ها توسط نیروهای سرکوبگر ضد کارگر می باشد. ….

—————————————————-

7tapeh-neyshekar

شرکت هفت تپه پادگان نیست!

از دیشب شرکت هفت تپه را به پادگان تبدیل کرده اند تا بتوانند خود را برای سرکوب کارگران آماده کنند. همزمان با حضور نیروهای سرکوبگر در شرکت،امروز از ورود ۱۵ نفر از کارگران به شرکت ممانعت بعمل آمده است. آیا ورود یگان ویژه به شرکت که محل کار کارگران است آزاد است، اما حضور کارگران هفت تپه قدغن؟

امروز پنج شنبه ۱۵ آبان از ورود ۱۵ نفر از کارگران به شرکت توسط زورگویان، ممانعت بعمل آمده است.

اسامی تعدادی از این کارگران عبارت است از: ابراهیم عباسی منجزی.حمید ممبینی، یوسف بهمنی، مسعود حیوری، عادل سرخه، حسن کهنکی، حسین حمدانی، محمد حمدانی، محمدامیدوار.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ورد نیروه های یگان ویژه و هر نیروی سرکوب گر، را به شرکت هفت تپه محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این زور گویی و گردنه بگیری ها توسط نیروهای سرکوبگر ضد کارگر می باشد. همچنین ممانعت از ورود ۱۵ نفر از کارگران به شرکت را محکوم کرده و خواستار آن هستیم به تهدید و ارعاب پایان داده شود.

کارگران مبارز و حق طلب را تهدید نکنید، با تهدید و نظامی کردن شرکت هفت تپه شما ها پیروز نخواهید شد، چرا که پیروزی از آن طبقه کارگر است.

حامیان و مدافعان نظام سرمایه داری از پیروز کارگران در آزادی همکاران خود به هراس افتاده اند، و از رقص و پایکوبی و شادی دشب کارگران که به مناسبت آزادی کارگران به اسارت در آمده در جلو زندان بر گزار شد،گویا خشمگین هستند.

دشمنان طبقه کارگر؛
زندگی کارگران یعنی بزم و رزم‌. با ما سر شاخ نشوید!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۱۵ آبان ۱۳۹۹

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.