مامور شهرداری در پرونده آسیه پناهی به ۱۰ ماه زندان و پرداخت یک دهم دیه محکوم شد

براساس متن حکم دادگاه این مامور به آسیه پناهی اسپری فلفل پاشیده و او را روی زمین کشیده بود. ….

—————————————————–

Asiyeh-Panahi-1

مامور شهرداری در پرونده آسیه پناهی به ۱۰ ماه زندان و پرداخت یک دهم دیه محکوم شد

مامور شهرداری کرمانشاه که به آسیه پناهی در حین تخریب منزلش اسپری فلفل پاشیده بود، به پرداخت یک دهم دیه کامل و همچنین ۱۰ ماه زندان محکوم شده است.

این مامور شهرداری منطقه ۳ کرمانشاه براساس نظریه پزشکی قانونی تنها ۱۰ درصد در مرگ آسیه پناهی مقصر دانسته شده و به پرداخت یک دهم دیه کامل و همچنین ۱۰ ماه زندان محکوم شده است. براساس متن حکم دادگاه که در سایت سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده، این مامور به آسیه پناهی اسپری فلفل پاشیده و او را روی زمین کشیده بود.

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.