سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه: کارگران هفت تپه هنوز زندانی اند!

۴ کارگر هفت تپه به دلایل واهی و غیر موجه کماکان در بازداشت بسر می برند و از شواهد امر بر می آید دستگاه قضایی و نظام متحد علیه کارگران به هر جعل و شیوه ای چنگ میزنند. ….

———————————————-

nemayandegan-7tapeh-2

کارگران هفت تپه هنوز زندانی اند!

وکیل کارگران هفت تپه خانم زیلابی پس از اعلام وکالت با دو تن از کارگران بازداشت شده دیدار داشته و خواهان دسترسی به پرونده و آزادی آنها شده است. اما تا کنون به پرونده دسترسی نداشته است.

کارگران عامدا در روز تعطیل دستگیر و بازداشت شدند تا تفهیم اتهام و بازجویی های آنها بدون دسترسی به وکیل صورت بگیرد.
رئیس پلیس اطلاعات شوش(بهمنی) هم مانند هم کیشانش برخوردهای غیر قابل قبول نسبت به کارگران دستگیرشده و نمایندگان کارگری نشان داده، که جواب مناسب را گرفته و خواهد گرفت. امروزهم نیروهای سرکوبگر و اجیران و مدافع نظام سرمایه داری جرئت حضور در کارخانه را پیدا کرده و قصد جلوگیری از اعتراض و خواست کارگران برای آزادی فوری و بی قیدو شرط کارگران زندانی شوند. اما در مقابل اتحاد و همبستگی کارگران دوام نیاورده و به حاشیه رانده شدند.

در کنار این حوادث، کارفرما اسدبیگی هم در همراهی با حاکمان و سیاستمداران حمله به کارگران را شروع کرده است و خواهان مجازات آنها است. اسدبیگی با گریه و زاری برای میهن و نان شب کارگران و تکامل کشور، میخواهد تمام اعتراض و خواسته عمومی کارگران را به چند کارگر دستگیر شده تقلیل دهد. جالب است این فرد هنوز آزاد و در همراهی با دیگر سران کشورعلیه کارگران پیام و صفحه سیاه میکند.  طبقه حاکمان و سرمایه داران هر روز بیشتر و بیشتر شده و تمام نیروی خود را برای ادامه استثمار، تبعیض، ستم و سرکوب متحدتر کرده اند. آنها از جبهه های مختلف حمله به کارگران هفت تپه را باز شروع کرده اند.

دادستان استان خوزستان (حسینی پویا) و غلامرضا شریعتی(استاندارخوزستان) همچنان  از اسدبیگی های دزد حمایت می کنند و از عوامل پشت پرده دستگیری کارگران هفت تپه هستند.

وکیل کارگران هفت تپه، خانم زیلابی  با مراجعه به دادگستری امروز، خبر گم شدن پرونده را شنیدند، البته یک روز بعد  بعد از مدت زمان طولانی پرونده پیدا شد، که به شعبه ۱۰۱ برای رسیدگی و تصمیم جدید  فرستاده شده است. تمام زمان ساعت کاری رابه بهانه مختلف کش داده اند و هیچ جواب درستی نداده و آزاد کردن کارگران را بی مورد و غیر قانونی به تعویق می اندازند.

امروز کارگران قراربود با پرداخت پول زور و کاسبی سردمدارن که از جیب خالی کارگران بیرون کشیده میشود، بنام وثیقه آزاد شوند. اما به بهانه اینکه کارگران به وثیقه ۵۰ میلیونی اعتراض کرده اند و از اینرو آزاد نمیشوند. در حالی که کارگران از چنین موضوعی خبر ندارند و اعلام نمودند که به وثیقه اعتراض نزده بودند و جعل صورت گرفته است . کاملا روش است که که کل سران و مسئولین قضایی، از بالا تا پائین سردمداران، آگاهانه میخواهند کارگران را مانند همیشه بدون دلیل، با جعل و تزویر، تهمت و امنیتی کردن کارگران، زندانی و در بازداشتگاه نگهدارند.دستور از بالاست: نگه داشتن کارگران هفت تپه در بازداشتگاه .

با کارگران به بی اصولی ترین و خشن ترین شکل و فرم برخورد میشود. اما اینها باید بدانند که کارگران متشکل و متحد درمقابل هر زورگویی و فشار و سرکوب ، … ساکت نخواهند نشست و تا آزادی کارگران زندانی به اعتراض خود ادامه خواهند داد و در صورت نیاز اشکال اعتراضی مختلف را در دستور کارجمعی خود خواهند گذاشت.

کارگران هفت تپه تنها نیستند و متحدینشان در مقابل این سردمدارن و یکه تازان به میدان خواهند آمد.
تا آزادی تمامی کارگران زندانی و رسیدن به تمامی خواسته هایمان دست از مبارزه برنخواهیم داشت.

دوشنبه ۱۲آبان /۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.