احضار حیدر قربانی به دادگاه

حیدر قربانی کارگر ساختمانی و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر قدس ابلاغیه‌ای دریافت نموده است که در روز یکم آذرماه ساعت ۸:۳۰ دقیقه جهت رسیدگی به اتهامات در آن شعبه حاضر گردد. ….

———————————————-

h-ghorbani

احضار حیدر قربانی به دادگاه

حیدر قربانی روز ۱۸ خرداد توسط مأمورین وزارت اطلاعات در منزل شخصی‌اش دستگیر شد و پس از ۲۳ روز بازداشت با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد گردید.
حیدر قربانی که متأهل و دارای یک فرزند دختر است از همان دوران نوجوانی به کار ساختمانی مشغول بوده و به دلیل فصلی و موقت بودن کارگری ساختمان از هیچگونه پشتوانه‌ای برخوردار‌نبوده است و به همین دلیل از طریق عضویت در انجمن صنفی کارگران فصلی و ساختمانی و اتحادیه آزاد کارگران ایران پیگیر مطالبات صنفی و بیمه‌ای خود و دیگر هم صنفی‌هایش بوده است. اما اکنون وزارت اطلاعات این فعالیتهای صنفی و کارگری را با اتهامات واهی امنیتی روبرو کرده است تا از این طریق ضدیت خود را با طبقه کارگر ایران سرکوبگرانه‌تر نشان دهد.
سرکوب کارگرانی از جمله حیدر قربانی آنهم تنها به جرم فعالیتهای صنفی و مطالباتی به معنای دشمنی آشکار نهادهای امنیتی با هزاران و چه بسا میلیونها کارگر ساختمانی در کشور است. در حالیکه تمامی ثروتهای جامعه بر دوش کارگران انباشته میشود اما کوچکترین سهم خواهی و مطالبه‌گری کارگران توسط نهادهای امنیتی با هزار نوع ترفند، امنیتی قلمداد شده و با پرونده سازیهای قضایی کارگران را با احکام ظالمانه زندان روبرو میکنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار و تداوم تعقیب قضایی حیدر قربانی را قویاً محکوم مینماید و خواستار رفع تعقیب قضایی از این فعال کارگری است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۱۱ آبانماه ۹۹

https://t.me/ettehad

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.