اجتماع اعتراضی تعدادی از کارگران هفت تپه، امروز یکشنبه ۱۱ آبان

تعدادی از کارگران هفت تپه برای پیگیری آزادی نمایندگان خ.د که در بازداشت بسر می برند به دادگاه شوش مراجعه کردند. ….

—————————————————–

5656

اجتماع اعتراضی امروز یکشنبه ۱۱ آبان بخشی از کارگران هفت تپه

خانم زیلابی وکالت کارگران را بعهده گرفته است. دیشب از وثیقه پنجاه میلیونی برای هر نفر صحبت کرده بودن. اما بهانه ها برای ادامه بازداشت همکاران در زندان ادامه دارد. روزی قاضی کشیک سر کار نمی آید و امروز میگویند پرونده در اتاق رئیس دادگاه است و در اتاق قفل است و خودش هم رفته جلسه اهواز! شاید هم با حسینی پویا و اسدبیگی جلسه دارد که چطور علیه نمایندگان ما پرونده سازی کنند. نمایندگان ما را آزاد کنید. دست از پرونده سازی و تهدید و زورگوئی بردارید. همکاران در بخش کشاورزی لازمه فردا حضور داشته باشند. تا آزادی همکاران هر روز تجمع اعتراضی.

https://t.me/kargarane7tape

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.