انتقال چهار کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه به زندان فجر دزفول

پس از سه روز بازداشت در اداره آگاهی شوش، امروز شنبه کارگران بازداشتی با دستور قضایی، به زندان دزفول منتقل شدند. ….

———————————————

kargar-zendani

انتقال چهار کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه به زندان فجر دزفول

مسعود حیوری
یوسف بهمنی
حمید ممبینی
ابراهیم عباسی منجزی

پس از سه روز بازداشت در اداره آگاهی شوش، امروز شنبه کارگران بازداشتی با دستور قضایی، به زندان دزفول منتقل شدند.

این عمل ضد کارگری نهاد های وابسته به نظام فاسد سرمایه داری یاد اور سال‌های ۱۳۸۶ است که همواره با اتهام های کذائی وامنیتی کردن خواسته‌ های به حق کارگران سعی داشته اند که صدای کارگران‌ نیشکر هفت تپه را خاموش کنند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن بازداشت این عزیزان، خواهان آزادی به قید وشرط این انسان های شریف وزحمت می‌باشد.

کارگران متحد هرگز شکست نخواهند خورد.
زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه و اتحاد سراسری کارگران ایران

شنبه/۱۰/آبان۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

———–
منبع: راهکار سوسیالیستی
https://www.s-rahkar.org

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.