فراخوان تجمع جمعی از کارگران هفت تپه از بخش‌های مختلف: هفت تپه پادگان نیست!

هفت تپه تسلیم نمی‌شود. همکاران! اتحاد اتحاد سرلوحه راه ماست. متحد و یکپارچه اعتصاب و اجتماع میکنیم ….

—————————————————

7tapeh-mosht

فراخوان تجمع جمعی از کارگران هفت تپه از بخش‌های مختلف:
هفت تپه پادگان نیست!

دستگیری همراه با بی احترامی امروز همکاران ما آقایان یوسف بهمنی، عباسی منجزی و حمید ممبینی در ادامه اقدامات گزینشی و دستکاری تایم شیت ها، ندادن حقوق ها و رد نکردن اضافه کاری ١٧ نفر از همکاران و فعالین است. این بار اول نیست و بعد از خلع ید از آل داعش بیگی ها موارد دیگری مانند برخورد انتقام جویانه به امید آزادی و پخش افترا و شایعه در باره اسماعیل بخشی و محمد خنیفر را دیده ایم.

خطاب ما به مجموعه دولتی ها، ارگانها، دست اندرکاران و هر کسی است که در اعمال فشار به کارگران هفت تپه دست دارد:

هفت تپه مجتمع صنعتی است نه پادگان نظامی. آوردن یگان ویژه، نیروی انتظامی به داخل شرکت، ایجاد ارعاب در محل کار، بی احترامی به همکاران برای ما مطلقا قابل قبول نیست. به این اقدامات خاتمه دهید اگر آرامش میخواهید.

ما آبرو داریم، خانواده داریم، درسته ما را محکوم به فقر و نداری کردید اما ما عزت نفس داریم، نمی توانید هر طور دلتان خواست با ما رفتار کنید. این دار و دسته لات و اوباش امید اسدبیگی که هر روز تهدید می‌کنند، قمه می کشند، نشر اکاذیب می‌کنند را جمع کنید. فضای کار و تولید و کارخانه را آلوده نکنید، در غیر اینصورت با برخورد قاطع ما روبرو می شوید.

ما تا آخر ماه منتظر اجرای خلع ید از بخش خصوصی و تحقق دیگر خواستها مانند بازگشت همکاران اخراجی، بستن پرونده های قضائی و برسمیت شناسی نظارت کارگران بر امور هستیم. آنهایی که از “عقل داشتن” دم می‌زنند، اگر کمی عقل داشته باشند باید فورا جلوی این اقدامات کارفرمای مخلوع و دار و دسته لمپن اش را بگیرند.

اما ما هیچوقت ساکت نبودیم و ساکت نخواهیم شد. ما همیشه به نیروی متحدمان متکی خواهیم شد. در اعتراض به این رفتارها و مشخصا بازداشت امروز همکاران و نمایندگان ما، در روزهای آتی از جمله شنبه و یکشنبه تجمع خواهیم کرد. همه همکاران در تمام بخش‌ها شرکت کنند.

هفت تپه تسلیم نمی‌شود. همکاران! اتحاد اتحاد سرلوحه راه ماست. متحد و یکپارچه اعتصاب و اجتماع میکنیم تا اعلام کنیم:

بی احترامی به کارگران و نمایندگان ما ممنوع!
هفت تپه پادگان نیست!
خلع ید را فورا عملی کنید!

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش‌های مختلف

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.