اندیشه صدری بە زندان مرکزی سنندج منتقل شد

اندیشه صدری، یکی از فعالین زن کُرد کە اواسط مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدە بود، بە زندان سنندج منتقل شد. ….

——————————————–

andishe-sadri

اندیشه صدری بە زندان مرکزی سنندج منتقل شد

روز شنبە ٣ آبان ٩٩، اندیشه صدری که دانش آموختە رشتە هنر است، پس از نزدیک بە سە هفتە بازداشت از بند ٢٠٩ زندان اوین بە کانون اصلاح و تربیت معروف بە بند زنان زندان مرکزی سنندج منتقل شدە است. وی طی تماس کوتاهی با خانوادەاش اعلام کردە است کە برای ادامە بازجویی ها توسط ادارە اطلاعات سنندج بە زندان این شهر منتقل شدە است.

اندیشە صدری بە همراه یک فعال دیگر کُرد بە نام ندا پیرخضریان و پدرش لقمان پیرخضریان و سە شهروند دیگر بە نام‌های شبنم آشوری، آرش جوهری و ائلوار قلی‌وند روز سەشنبە ١۵ مهر ٩٩  توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شدە بود.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.