ورشکستگی شرکت های نفتی: شرکت ملی حفاری ایران از دستمزد کارگرانش باز ماند

۶ ماه حقوق وحق بیمه هزاران کارگر شرکت ملی حفاری ایران پرداخت نشده است. ….

——————————————–

5586

ورشکستگی شرکت های نفتی: شرکت ملی حفاری ایران از دستمزد کارگرانش باز ماند

روز دوشنبه ۵ آبان، رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه ما ۱۶ هزار نیروی پیمانکاری داریم،به خبرنگار رسانه ای گفت: مشکل به وجود آمده ناشی از انتخاب پیمانکار و مناقصات وتدوین پیمان است. وی افزود:مشکل بیمه کارگران مربوط به حساب مشترک با سازمان تامین اجتماعی است. وی درخاتمه وعده داد که  حقوق شش ماه گذشته کارگران در دو بخش پرداخت خواهد شد.

—————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.