چند مطلب به مناسبت انقلاب اکتبر

انتشار شش مطلب به مناسبت انقلاب اکتبر در سایت واکاوی سوسیالیستی ….

———————————————-

5583

به مناسبت انقلاب اکتبر

مطالب زیر به مناسبت انقلاب اکتبر در سایت واکاوی سوسیالیستی بازنشر می‌شوند:

۱٫ سخنرانی ناصر پیشرو پیرامون زمینه‌های برآمد و شکست انقلاب اکتبر و واکاوی جنبه‌هایی از نظرات گرایشات منتقد شوروی.
https://shabakehsoc.files.wordpress.com

2. کتاب ماهیت شوروی چه بود؟/ مارسل فن در لیندن

۳٫ اسطوره‌ی کرونشتات ـ در آینه‌ی اسناد علنی شده‌ی جدید در روسیه / نوشته‌ای از: اوگنی کازاکوف[مورخ و محقق تاریخچه‌ی اپوزیسیون چپ در اتحاد شوروی]

۴٫ سیاست شوروی در مورد مساله‌ی زنان ۱۹۱۷-۱۹۳۹ ـ ملاحضات انتقادی در مورد مبانی نظری کلاسیک مارکسیستی حل مساله‌ی زنان/ سمینار ـ حوزه‌ی کاری شمال آلمان MXKS گروه خوانش مارکس

۵٫ جنبش کمیته‌های کارخانه در انقلاب روسیه/ نویسنده: داوید مندل

۶٫ نگاهی نو به رابطه‌ی بین بلشویک‌ها و جنبش رهایی‌بخش ملی در امپراطوری روسیه / اریک بلانس

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.