فاصله‌ی دستمزد و هرینه‌ی زندگی

شکاف میان دستمزد و کل درآمد شهری‌ها؛ ۳۶ میلیون تومان بررسی شده که بر اساس آن یک خانواده شهری در سال گذشته ۳۴ درصد از منابع درآمدی که در اختیار دارد، از حقوق و دستمزد به دست می‌آورد ….

—————————————————–

dastmozd

فاصله‌ی دستمزد و هرینه‌ی زندگی

بررسی‌های وزارت کار نشان می‌دهد؛ در سال گذشته نسبت دستمزد سالانه پرداختی به یک کارگر به متوسط هزینه‌های سالانه هر خانواده‌ی شهری ۳۸ درصد و برای خانوار روستایی نیز ۶۹ درصد بود. یعنی در یک خانواده شهری، دستمزد هر کارگر کفاف کمتر از ۴۰ درصد و خانواده‌های روستایی تا ۷۰ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را با همان حقوق پوشش می‌دهد. فاصله میان دستمزد سالانه یک کارگر با هزینه‌های زندگی در شهرها و روستا به ترتیب حدود ۳۰ و ۸ میلیون تومان است.

شکاف میان دستمزد و کل درآمد شهری‌ها؛ ۳۶ میلیون تومان بررسی شده که بر اساس آن یک خانواده شهری در سال گذشته ۳۴ درصد از منابع درآمدی که در اختیار دارد، از حقوق و دستمزد به دست می‌آورد، چراکه متوسط درآمد سالانه یک کارگر در سال ۹۸ حدود ۱۸ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان بوده که این فاصله از محل سایر درآمدها یا مشاغل آزاد پر می‌شود. پرسش این است که این “سایر درآمدها” از کجا و چگونه بدست می‌آید؟!
این فاصله در سال گذشته ۳۶ میلیون تومان بود که بیشترین شکاف از سال ۹۰ تاکنون است. همین اوضاع برای خانواده‌های روستایی نیز به خوبی پیش نمی‌رود. در سال گذشته نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط درآمد سالانه برای آنها حدود ۶۲ درصد و شکاف میان حقوق و دستمزد یک کارگر با درآمد این خانواده‌ها ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شد که بیشترین فاصله از سال ۹۰ تا ۹۸ است.

به‌نظر می‌رسد با افزایش نوسان اقتصادی و تورم در سال‌های اخیر، خانواده‌ها به‌فکر افزایش منابع درآمدی خود بودند و سعی می‌کردند گزینه “حقوق‌بگیری” را به‌عنوان یکی از گزینه‌های تامین منبع درآمدی در شرایط بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی داشته باشند. به بیان دیگر یک خانواده شهری اگر فقط بخواهد با حقوق زندگی خود را بگذراند، تنها ۳۸ درصد از هزینه‌هایش را می‌تواند پوشش دهد. این نسبت برای خانواده روستایی حدود ۷۰ درصد است. بر اساس آمارها در سال گذشته فاصله میان حداقل حقوق و دستمزد سالانه کارگران با هزینه‌های سالانه در شهرها حدود ۳۰ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان و در روستاها ۸ میلیون و ۱۴۱هزار تومان تخمین زده  شده است.

کمیته فعالین کارگرى – سوسیالیستى
https://t.me/kkfsf

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.