تداوم اعتراض کارگران کارخانه برفاب

صبح روز دوشنبه ۵ آبان ماه برای چندمین روز متوالی کارگران اخراجی کارخانه برفاب با خواست بازگشت به کار مقابل این کارخانه دست به تجمع زدند. ….

——————————————–

5579

تداوم اعتراض کارگران کارخانه برفاب

صبح روز دوشنبه ۵ آبان ماه برای چندمین روز متوالی کارگران اخراجی کارخانه برفاب با خواست بازگشت به کار مقابل این کارخانه دست به تجمع زدند.

اعتراضات یکهزار نفر از کارگر اخراجی کارخانه برفاب شهر کرد، در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود، از روز پنجشنبه اول آبانماه آغاز شده همچنان نیز ادامه دارد. این کارگران ضمن خواست بازگشت به سرکار، خواستار پرداخت معوقات مزدی خود، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اعمال ماده ‌۲۰ قانون کار می باشند. ماده ۲۰ قانون کار یعنی اگر کارگری بدون دلیل و عذر موجه اخراج شود، سنوات آن کارگر براساس ۴۵ روز است.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.