گقتگو بی بی سی و رادیو فردا با مهرداد درویش پور درباره قتل مهرداد سپهری توسط پلیس در ایران

خامنه ای در برخورد به قتل جورج فلوید توسط پلیس در آمریکا گفته بود: این همان “لجن ته حوض است که بالا می‌آید و خود را نشان می‌دهد.” اشاره کردم که موضوعیت این استعاره قبل از همه مصداق لجن چهل ساله حکومت اسلامی در ایران است که در ماجرای قتل مهرداد سپهری مکرر به بالا آمده است. ….

————————————————–

mehrdad-darvishpour

گقتگو  بی بی سی و رادیو فردا با مهرداد درویش پور درباره قتل مهرداد سپهری توسط پلیس در ایران

در گفتگو با بی بی سی به این نکته پرداخته شده است که تا چه حد خشونت در ایران عادی شده است. به این گفتگو می توانید تا دقیقه از آغاز تا دقیقه ۱۰ لینک زیر به آن  نگاه کنید.

در گفتگویی با رادیو فردا درباره قتل مهرداد سپهری توسط پلیس چند روز پس از ضرب و شتم خون آلود و تعرض جنسی به یک زن جوان در آبادان از جمله گفتم:

۱- خامنه ای در برخورد به قتل جورج فلوید توسط پلیس در آمریکا گفته بود: این همان “لجن ته حوض است که بالا می‌آید و خود را نشان می‌دهد.” اشاره کردم که موضوعیت این استعاره قبل از همه مصداق لجن چهل ساله حکومت اسلامی در ایران است که در ماجرای قتل مهرداد سپهری مکرر به بالا آمده است.

۲- تفاوت آنجا است که قتل جرج فلوید نه تنها آمریا بلکه کل جهان دمکراتیک را از جمله به دلیل نژآدپرستانه بودن آن قتل به تکان درآورد و اعتراضات جهانی را موجب شد. اما جمهوری اسلامی چنان خشونت را در ایران نهادینه کرده و شدت سرکوب آنچنان بالا است که بخت واکنش های خیابانی از آن سلب شده و تنها اعتراض در فضای مجازی بازتاب یافته است. از آن بدتر بخشی از جامعه نیز به این خشونت خو گرفته است.

۳- به قول فوکو آنجا که خشونت پلیس و نهادهای قدرت در مقابله با بزهکاری و خشونت در جامعه بر آن پیشی می گیرد، جامعه سرنوشتی یکسره سیاه می یابد و با شدت گیری هرچه بیشتر چرخه خشونت روبرو می شود.

ما با حکومتی روبرو هستیم که در برخورد به دگراندیشان و مخالفت سیاسی و در برخورد به شخصی ترین حوزه های جامعه مدنی نسبت به افرادی که هیچ جرمی هم مرتکب نشده اند، نهایت خشونت ورزی را نشان داده است. این نوع خشونت ورزی جامعه را به عصر گانگستریسم و حل و فصل مافیایی تضادها سوق داده است. نحوه برخورد پلیس و نظام به آسیب های اجتماعی هم نه تنها بازدارنده نیستند، بلکه نفرت، خشونت و ویرانگری را به فرایندی فراگیر در جامعه بدل ساخته است که هیچ آینده روشنی پیش روی آن نیست.

۴- راه مقابله با بزهکاری و کجروی های اجتماعی گسترش رفاه اجتماعی، دمکراسی، تبعیض ستیزی و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی است که حکومت اسلامی با تمام دستگاه های دولتی، انتظامی و ایدئولوژیک خود درست نقطه آن قرار دارد. هم از این رو مافیایی شدن کل جامعه خطری است که تداوم چنین فرایندی فرجام آن می تواند شود.

به این گفتگو نیز می توان از دقیقه ۱۴ تا ۲۰ گوش فرا داد.


——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.